Co to jest karencja w spłacie kredytu?
Najczęściej zadawane pytania dotyczące zaciągnięcia kredytu
25 marca 2020
Banki Olsztyn
Banki Olsztyn – który wybrać w 2021?
1 stycznia 2021
Mieszkanie Plus w Olsztynie

Mieszkanie Plus w Olsztynie

W ciągu ostatnich kilku lat Polacy mogli liczyć na wsparcie w rządu przy zakupie nieruchomości. Działania te miały na celu również pobudzenie rynku mieszkaniowego. Pierwszym wcielonym w życie programem była „Rodzina na Swoim”, czyli popularny RnS. Polegał on na tym, że przez pierwsze 8 lat trwania kredytu hipotecznego, rząd dopłacał do części odsetkowej, dzięki temu klienci mogli liczyć na niższe raty. Został on bardzo dobrze przyjęty i cieszył się sporą popularnością. Został zakończony w 2012 roku.

Na kolejne wsparcie trzeba było poczekać rok. Od 2014 zaczął funkcjonować nowy program MDM, czyli „Mieszkanie dla młodych”. Była to odpowiedź państwa na wprowadzenie przez banki obowiązkowego wkładu własnego. Program ten umożliwiał jego sfinansowanie, co dawało możliwość zaciągnięcia kredytu przez osoby nie posiadające żadnych oszczędności. Jego głównymi odbiorcami były osoby do 35 roku życia. Zakończył się w 2018 roku i jak na razie nie doczekał się ciekawej alternatywy.

Wprowadzony został za to program „Mieszkanie Plus”, którego celem bezzwrotna pomoc ze strony państwa, ułatwiająca ponoszenie wszelkich wydatków w początkowym etapie najmu mieszkania. Ma on również za zadanie pobudzenie rynku nieruchomości, poprzez zwiększoną budowę tanich mieszkań na wynajem o stosunkowo niskich czynszach. Daje on dwie możliwości: uzyskanie do czynszu najmowanego mieszkania lub najem mieszkania z opcją późniejszego wykupu. Program ten nie cieszy się jednak tak dużą popularnością jak wcześniejsze formy pomocy. Nie jest on również wszędzie dostępny, ponieważ nie wszystkie samorządy zdecydowały się na przekazanie gruntów pod budowę. Jeżeli chodzi o Mieszkanie Plus Olsztyn należy do tych miast, w których program na razie nie funkcjonuje.

Mieszkanie Plus Olsztyn
Mieszkanie Plus Olsztyn 2021 – kto może skorzystać?

Kto może być beneficjentem programu Mieszkanie Plus w Olsztynie?

W zamyśle twórców programu Mieszkanie Plus w Olsztynie było to, żeby mogły z niego korzystać osoby, które z jednej strony posiadają dochody, uniemożliwiające im staranie się w gminie o mieszkania komunalne, a z drugiej nie mogące liczyć na uzyskanie w banku kredytu hipotecznego. W teorii program skierowany jest do wszystkich, niezależnie od wieku. W praktyce o kryteriach naboru najemców decydują poszczególne gminy, z którymi ściśle współpracuje spółka realizującą wszystkie inwestycje, czyli Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości. W najbardziej uprzywilejowanej sytuacji są młode małżeństwa z dziećmi.

O wsparcie mogą starać się również osoby starsze, a nawet studenci. Podstawowym wymogiem jest jednak posiadanie przez nich zdolności czynszowej. Oznacza to, że muszą uzyskiwać dochód, który pozwoli im na terminowe regulowanie czynszu oraz wszelkich rachunków. Akceptowane są różne źródła dochodu np. umowa o pracę, prowadzenie działalności gospodarczej, stypendium, emerytura, renta, czy zasiłek macierzyński. Dodatkowo osoby te nie mogą być właścicielami lub współwłaścicielami innych nieruchomości.

Jak skorzystać z programu Mieszkanie Plus w Olsztynie?

W pierwszej kolejności należy udać się do Urzędu Gminy i sprawdzić czy w danej lokalizacji program Mieszkanie Plus funkcjonuje. Jeżeli w danej chwili jest dostępny, wówczas musimy zdecydować, która forma wsparcia nas interesuje: czy ma to być zwykła umowa najmu, czy najem z możliwością dojścia do własności. Następnie należy czekać na ogłoszenie naboru na terenie danej gminy. Jeżeli się rozpocznie, to należy wówczas złożyć stosowny wniosek o zawarcie umowy najmu wraz ze wymaganymi dokumentami, które potwierdzają spełnienie warunków najmu przez gospodarstwo domowe oraz zdolność kredytową. Dokumenty te różnią się od siebie, w zależności od źródła uzyskiwanego dochodu:

 1. Umowa o pracę – zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach z 3 ostatnich miesięcy lub PIT za poprzedni rok,
 2. Działalność gospodarcza – podsumowanie Książki Przychodów i Rozchodów za ostatni rok, poświadczoną przez księgową lub właściciela (rozliczenie na zasadach ogólnych), ewidencję przychodów (w przypadku ryczałtu), decyzję Urzędu Skarbowego w sprawie wymiaru podatku (w przypadku karty podatkowej), zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek, PIT za ostatni rok podatkowy, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wydruk potwierdzenia nadania numeru REGON
 3. Stypendium – zaświadczenie o przyznanym stypendium, wyciąg z konta z 3 ostatnich miesięcy, zawierający potwierdzenie wpływu stypendium
 4. Świadczenie ZUS (emerytura, renta, urlop macierzyński lub rodzicielski) – wyciąg z konta lub przekaz pocztowy potwierdzający wpływ ostatniego świadczenia ZUS lub ostatni odcinek emerytury/renty/zasiłku macierzyńskiego

Dodatkowo, niezależnie od źródła uzyskiwanego dochodu należy dołączyć jeszcze następujące dokumenty:

 • udokumentowanie dodatkowych dochodów (w przypadku, gdy występują),
 • decyzję administracyjną o przyznaniu świadczenia 500+,
 • oświadczenie zawierające informację o posiadanych zobowiązaniach finansowych lub ich braku,
 • upoważnienie do weryfikacji wnioskodawcy w Biurze Informacji Gospodarczej

Po złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów należy oczekiwać na rozpatrzenie wniosku przez urzędników. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, to zostaniemy o tym fakcie poinformowani i będziemy mogli przystąpić do kolejnego etapu.

Mieszkanie Plus w Olsztynie
Mieszkanie Plus w Olsztynie – jak wygląda procedura?

Jak wygląda proces? Gdzie mogę pobrać wnioski?

Żeby skorzystać z programu Mieszkanie Plus Olsztyn wnioski należy złożyć we właściwym Urzędzie Gminy. Jest to jednak możliwe dopiero w momencie rozpoczęcia przez gminę naboru. Jak powinien wyglądać wniosek? Wzór wniosku o dopłatę w ramach tego programu jest szczegółowo określony w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018r. Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędów Gminy biorących udział w programie lub bezpośrednio w ich siedzibach.

Proces ubiegania się o dopłatę wygląda następująco:

 • złożenie wniosku o zawarcie umowy najmu wraz z dokumentami potwierdzającymi zdolność czynszową,
 • analiza dokumentów przez Urząd Gminy i dokonanie oceny punktowej, która ma decydujący wpływ na prawo wyboru mieszkania spośród dostępnych w ramach prowadzonej inwestycji,
 • podpisanie z wynajmującym właściwej umowy: najmu, najmu z dojściem do własności lub rezerwacyjnej,
 • złożenie wniosku o dopłatę do czynszu
 • oczekiwanie do 30 dni na decyzję
 • w przypadku decyzji pozytywnej dopłata jest bezpośrednio przekazywana na konto wynajmującego, a wnioskodawca informowany jest o wysokości czynszu z uwzględnieniem dopłaty.

Mieszkanie Plus 2021 – jakie perspektywy?

Program Mieszkanie Plus Olsztyn 2021 niestety nie cieszy się zbyt dużym powodzeniem. Tempo budownictwa społecznego jest bardzo wolne, dlatego rządzący planują dołączyć do programu deweloperów. W planach jest przekazanie im gruntów posiadanych przez Skarb Państwa w zamian za przekazanie określonej puli mieszkań beneficjentom programu. Osoby korzystające z programu Mieszkanie Plus będą mogły liczyć na dopłaty do czynszu przez okres 15 lat, zarówno w formie najmu, jak i najmu z możliwością dojścia do pełnej własności nieruchomości.