Czym jest przewłaszczenie na zabezpieczenie
Czym jest przewłaszczenie na zabezpieczenie a czym zastaw rejestrowy?
1 lutego 2022
Czy ubezpieczenie pomostowe jest konieczne
Czy ubezpieczenie pomostowe jest konieczne?
17 lutego 2022
prolongata kredytu

Czym jest prolongata kredytu?

Prolongata kredytu to termin, który dość często pojawia się w terminologii bankowej, ale niewiele może mówić osobom, które nigdy wcześniej nie korzystały jeszcze z tego rozwiązania. Aby można było mówić o prolongacie, musi istnieć jakieś zobowiązanie, które będzie jej przedmiotem. Prolongata nie jest jednak przypisana wyłącznie do sektora bankowego czy stricte finansowego, a skorzystać z niej można praktycznie przy dowolnej umowie. Dziś jednak omówimy ją właśnie w aspekcie kredytów i pożyczek, a najwięcej uwagi poświęcimy prolongacie kredytu hipotecznego.

Czym jest prolongata?

Samo określenie prolongata oznacza wydłużenie spełniania jakiegoś zobowiązania / świadczenia zwykle wynikającego z zawartej pomiędzy stronami umowy. O prolongacie można mówić zarówno przy umowach cywilnoprawnych, jak i B2B czy innych kontraktach, w których określono czas wywiązania się jednej ze stron z umowy w określonym czasie.

Zgodnie z Wikipedią zaś, prolongata to “przedłużenie terminu ważności układu, umowy, płatności weksla, odroczenie terminu realizacji jakiegoś zobowiązania” Jak widać, rodzima Wikipedia także wyjaśnia nam pojęcie prolongaty przede wszystkim w aspekcie finansowym.

Czym jest prolongata kredytu?

Skoro wiemy już, że prolongata to wydłużenie terminu ważności umowy lub też przesunięcie terminu realizacji zobowiązania, możemy przejść do wyjaśnienia, na czym polega prolongata kredytu. Jak nie trudno się domyślić prolongata kredytu ma na celu przesunięcie terminu spłaty ciążącego na kredytobiorcy zobowiązania, a więc w praktyce wydłużenie okresu spłaty kredytu.

czym jest prolongata kredytu?
Prolongata kredytu może pomóc zmniejszyć miesięczne raty. Ekspert kredytowy Olsztyn.

Zakładając, że mamy do czynienia z umową kredytową zawartą np. na okres 10 lat, a kredyt jest spłacany w ratach, prolongata kredytu może wydłużyć okres trwania tej umowy przykładowo do lat dwunastu, a co za tym idzie, albo zmniejszyć raty kredytu, albo wprowadzić okres karencji w spłacie. W większości przypadków chodzi właśnie o zmniejszenie miesięcznego obciążenia, co jest największym plusem prolongaty kredytu, zwłaszcza teraz, gdy stopy procentowe rosną praktycznie z miesiąca na miesiąc. Z każdym wzrostem stóp procentowych rosną bowiem raty kredytów, a to może być dużym obciążeniem dla niejednego kredytobiorcy.

Kto może skorzystać z prolongaty kredytu?

Z prolongaty kredytu, a więc wydłużenia terminu spłaty skorzystać może praktycznie każda osoba lub firma, która posiada aktywne zobowiązanie kredytowe. Nie ma tu znaczenia rodzaj kredytu, ani to, w jakim celu został zaciągnięty. Banki zwykle nie robią problemów z wydłużeniem spłaty zobowiązania pod warunkiem, że umowa kredytowa nie została zawarta na maksymalny dostępny okres.

Świetnym przykładem będzie tu kredyt mieszkaniowy, potocznie zwany kredytem hipotecznym. W przypadku popularnych “mieszkaniówek” okres ten jest ściśle uwarunkowany od wieku i możliwości finansowych, a wysokość zobowiązania powoduje, że umowa o kredyt hipoteczny często zawierana jest na okres 30 lat. W takiej sytuacji pozostaje niewielka przestrzeń pozwalająca na wydłużenie terminu, co może uniemożliwić skorzystanie z prolongaty.

Warto pamiętać, że problemem może być także świeżość zobowiązania. Nie każdy wniosek o wydłużenie terminu spłaty kredytu o rok, dwa czy pięć będzie przez banki akceptowalny. Jeśli dopiero rozpoczęliśmy spłatę zobowiązania, większość instytucji może odmówić udzielenia prolongaty.

Jak wystąpić o prolongatę kredytu?

Aby skorzystać z prolongaty kredytu, np. kredytu hipotecznego, trzeba wystąpić do banku, w którym posiadamy zobowiązanie z odpowiednim wnioskiem. Zwykle dostępne są one w panelu transakcyjnym bankowości internetowej. Jeśli nie mamy do niej dostępu, najlepiej skontaktować się w tym celu z obsługą klienta danej instytucji i poprosić o wytyczne.

Dobrym rozwiązaniem jest także udanie się do placówki banku i bezpośredni kontakt z pracownikiem instytucji, który po przedstawieniu odpowiednich mu informacji, będzie mógł zaproponować nowy termin spłaty oraz wskaże wysokość nowej miesięcznej raty kredytu i poinformuje o ewentualnych kosztach, które wiążą się z wydłużeniem terminu spłaty.

Wniosek o prolongatę kredytu będzie musiał zostać rozpatrzony przez analityka, który na nowo określi zdolność kredytową i możliwości finansowe, a także samo ryzyko banku, które wiąże się z udzielaniem prolongaty.

Wady i zalety prolongaty kredytu

Największą zaletą prolongaty kredytu, zwłaszcza tego, który jest spłacany w ratach, jest możliwość zmniejszenia rat kredytowych. Ma to ogromne znaczenie, jeśli w ostatnim czasie  wzrosły lub z innego powodu stały się dla nas zbyt dużym obciążeniem.

Kolejną zaletą jest zyskanie przestrzeni, która zwiększa naszą zdolność kredytową i pozwala na zaciągnięcie nowego zobowiązania.

WAŻNE! Jeśli korzystamy z prolongaty kredytu, z uwagi na zbyt duże miesięczne zobowiązania, zaciągnięcie nowego kredytu nie jest najlepszym pomysłem. Powiększenie długu to prosta droga to problemów finansowych, które czasem mogą doprowadzić do upadłości.

Niewątpliwą i chyba największą wadą prolongaty kredytu jest zwiększenie sumarycznych kosztów zobowiązania. Zauważmy bowiem, że wydłużając termin spłaty, rozciągając kredyt na kolejne miesiące lub lata, zobowiązujemy się tym samym do spłaty większej kwoty odsetek. Te liczone są bowiem na podstawie wysokości posiadanego kapitału banku oraz okresu, w jakim zostanie on spłacony. W przypadku kredytu hipotecznego, wydłużonego o 5 lat, wysokość odsetek może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy. Bezwzględnie weźmy to pod uwagę, jeszcze na etapie rozważania prolongaty kredytu.

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Ekspert finansowy Olsztyn pomoże w uzyskaniu dowolnego finansowania.

Zdjęcia: Milos Spasic, FatCamera / Canva